Publikimet

Qershor 2019

Raport i monitorimit të aktivitetit të prokurimit - "Rrethrrotullimi lakrishtë - Rrethrrotullimi arbëri"

Grupi i organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Prishtinës të cilët kanë përfituar njohuri mbi monitorimin e prokurimit publik në nivel lokal, kanë përfunduar serinë e punëtorive mbi mësimin e aplikueshëm. Kjo seri e punëtorive është mbajtur në kuadër të projektit të USAID, "Komunat Transparente Efektive dhe Llogaridhënëse". Si rezultat, pesë organizata kanë punuar së bashku në përpilimin e raportit të monitorimit mbi aktivitetin e prokurimit, gjegjësisht të kontratës së prokurimit “Rrethrrotullimi Lakrishtë - Rrethrrotullimi Arbëri”.

Më shumë
15.12.2018

Parandalimi dhe luftimi i konfliktit të interesit në Kosovë

Koalicioni Java kundër Korrupsion 2018, nga analiza dhe hulumtimi i afërsisht 4000 zyrtarëve të lartë publik, ka identifikuar në praktikë 563 zyrtarë të lartë publik që ushtrojnë apo kanë të hyra nga së paku dy burime që paguhen nga buxheti i Kosovës

Më shumë
15.12.2018

Vetingu pa alternativë

Analizë e "kapjes" së policisë, prokurorisë dhe gjyqësorit nga politika dhe grupet e interesit në Kosovë

Më shumë
22.10.2018

Beteja mes “listës së dëshirave” dhe nevojave të pacientëve

Nevoja për revidimin e Listës Esenciale

Më shumë
07.05.2018

DEPOJA E KEQPËRODIMEVE FARMACEUTIKE

Blerjet e barnave të listës esenciale shumëfish më shtrenjtë sesa çmimet në treg

Më shumë
10.12.2017

FARMACEUTIKA PA ILAÇ

Rreth 21 milionë euro në vit ndahen për buxhetin e nevojshëm për barna dhe material shpenzues në Kosovë. Por, për zyrtarët shëndetësorë, ky buxhet vazhdimisht është cilësuar si i pamjaftueshëm për të përmbushur listën esenciale dhe nevojat e pacientëve.

Më shumë
10.12.2017

POLICI PËR POLICINË E KRIMEVE EKONOMIKE

Korrupsioni është duke e sfiduar Policinë e Kosovës. Viteve të fundit, është venë në pikëpyetje roli dhe funksioni i kontrollit të brendshëm të këtij institucioni për luftimin e korrupsionit. Dyshimet për korrupsion të policëve të trafikut deri të akuzat për përfshirje të zyrtarëve të lartë të policisë në mbylljen e qëllimshme të hetimeve, duke marrë si kompensim shumë të majme të parave, janë disa nga rastet e bëra publike vitin e fundit.

Më shumë
10.12.2017

PROKURORIA, "AMINISTIMI I VETVETES"

Niveli i lartë i korrupsionit ka hedhur dyshime se një shumë e madhe e parasë publike keqpërdoret nëpërmjet prokurimit publik. Sipas statistikave, rreth 700 milionë euro në vit të buxhetit të Kosovës shpenzohen përmes prokurimit publik, fushë kjo e cila për vite me radhë në raportet vendore dhe ndërkombëtare, është konsideruar si burim i korrupsionit

Më shumë